Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Läkaren om Covid-19 och flygsäsongen

Michael Köster är segelflygare och en av de läkare som arbetar mycket med Corona-patienter. Här ger han sin bild av smittoläget just nu och hur flygsporterna kan påverkas under den kommande säsongen.

Michael Köster är hängiven segelflygare och dessutom läkare med stor kunskap om Covid-19 och dess effekter. Här ger han sin bild av hur flygsporterna kan komma att påverkas av smittan. Bilden är från DM i segelflyg 2019, då Michael var med som funktionär. Foto: Janne Andersson.

Michael Köster är hängiven segelflygare och dessutom läkare med stor kunskap om Covid-19 och dess effekter. Här ger han sin bild av hur flygsporterna kan komma att påverkas av smittan. Bilden är från DM i segelflyg 2019, då Michael var med som funktionär. Foto: Janne Andersson.

Till vardags är Michael Köster överläkare på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping med internmedicin som specialitet. På fritiden ägnar han sig åt segelflyg i Lidköpings Flygklubb och har en god bild över klubbverksamheterna inom Flygsportförbundet. Vi bad honom berätta vad han anser om hur vi bör agera under de omständigheter som Covid-19 medför.

– Jag har varit med från början av pandemin och hela tiden haft kontakt med Coronapatienter på avdelningen i Lidköping.

Dessutom arbetade han under två månader som utlånad läkare vid isoleringsavdelningen på infektionskliniken i Skövde.

Vad kan du säga om smittoläget just nu?

– För tillfället är det på nedgång, men antalet smittade är trots nedgången fortfarande fler än det var under toppen på första vågen, så belastningen på vården är enorm.

Hur bör klubbarna lägga upp verksamheten under våren och sommaren?

Enligt Michael finns ingen forskning på hobbynivå inom flyget, utan vi får hålla oss till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

– Man kan i princip köra ett coronasäkert system för till exempel flygutbildning, men då det kräver fullständig skyddsutrustning med högskyddsklassmask är det inte praktiskt genomförbart.

Modellflygarna är de som har de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva en någorlunda säker verksamhet.

– Där kan man stå med stora avstånd, utomhus och har man dessutom handsprit och mask så blir smittorisken liten. Men det är viktigt att man inte tar i varandras material. Och skulle man stå i medvind från någon smittad som hostar så infekteras man också. Mer distans och mask är bra, men risken blir aldrig noll.

Även skärm- och hängflygarna har goda förutsättningar anser Michael.

– Är man utomhus och ensam har man den minsta risken, men det är utbildningssituationer som är farliga.

Fallskärmshopparna har det mer besvärligt.

– I Tyskland har man övervägt att införa en regel som innebär att det bara får finnas en hoppare och en pilot i planet. Det är nog svårt att få till en fungerande verksamhet under de omständigheterna.

Också ballongflygarna kommer att ställas inför problem under säsongen.

– Även om man kan vara få i korgen när man flyger och dessutom ha skyddsmask på sig, så kräver ju ballongflyget att man är flera som samarbetar ganska tätt när man ska montera och göra klar ballongen före start.

För de som ägnar sig åt segelflyg och konstflyg är problemen ännu större.

– Naturligtvis är det relativt säkert att flyga själv om man rengör spakar och reglage efter föregående pilot, och håller bra distans under förberedelserna. Men riktigt riskfyllt blir det vid utbildningssituationer i dubbelkommando.

– En stängd cockpit är den värsta platsen att vistas på i min värld. Luften strömmar obehindrat mellan piloterna och här kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att använda en högskyddsklassmask då det blir svårt att prata i radio. Användningen av mask måste ske på rätt sätt och tränas som inom sjukvården. Jag tror inte det blir bra annars.

Michael betonar att särskilt unga elever med äldre lärare som kanske befinner sig i en riskgrupp innebär en farlig situation.

– Det är frågan om man vill utsätta lärarna för detta. Luftburna sjukdomar passar inte i cockpit eller trånga utrymmen.

Kan man hålla tävlingar i år?

– Läget borde bli bättre efter sommaren när vaccinationerna slår igenom, men mycket kan hända på vägen dit. Så mitt råd är att skjuta upp alla evenemang till så sent som möjligt. I september borde vi se en rejäl avmattning, men så klart finns det inte någon som vet säkert, och jag har hittills inte sett en enda prognos som sedan stämde med verkligheten.

Även om smittan minskar till hösten innebär det inte att vi kan återgå till att leva som vanligt.

– Det kan komma mutationer och ett ökat resande innebär också en ökad smittspridning, och mycket beror också på hur många som väljer att vaccinera sig, säger Michael.

Kan man ha klubbträffar och möten utomhus?

– Ja, det tycker jag. Allra helst om man har masker och handsprit. Men noll risk blir det inte. De farligaste momenten är inomhusaktiviteter där smitta kan ske huvudsakligen via luften, men även kontaktsmitta från till exempel tangentbord och köksattiraljer kan förekomma.

Många är tveksamma till att vaccinera sig. Vad säger du till dem?

– Naturligtvis ska man göra det. Det är förvisso inte nollrisk för biverkningar, men det är rimligt säkert med de moderna vaccinerna. Jag tycker att man har ett moraliskt ansvar att vaccinera sig och det får inte vara för stor del som låter bli om vi ska kunna hindra smittan.

Kommer du själv att flyga den här säsongen?

– Jag är efter mina erfarenheter jätteförsiktig. Jag har sett väldigt många eländiga sjukdomsförlopp. Jag önskar ingen detta och vill heller inte bli sjuk själv. Men jag har möjlighet att flyga ensam, så det kommer jag att göra, säger Michael, och tillägger att man bör ha briefing utomhus, använda mask och hålla bra distans vid förberedelserna.

Men om man tillhör en riskgrupp anser Michael att man ska använda en högskyddsklassad mask eller ännu hellre överväga att skjuta upp flygandet till nästa år eller i alla fall till efter vaccinationen.

– Men jag förstår att det kan vara svårt då vi älskar flygandet så mycket, säger Michael Köster, som vill uppmana alla som håller på med flyg att vara väldigt försiktiga.

– Priset som man eventuellt tvingas betala kan bli jättehögt. Därför tycker jag inte heller att man ska ta in externa besökare för till exempel prova-på-aktiviter, då man inte kan vara säker på deras hälsotillstånd.

Text: Janne Andersson

Publicerad: 2021-02-19

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp