Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Tävlingsbehörighet

Samling och genomgång inför start i skämflygtävling

Som pilot med svensk skärmflyglicens, så måste du ha behörigheten Comp1 (nationell tävling) eller Comp2 (internationell tävling) för att få tävla i XC (Cross Country) tävlingar

Competition 1 (Comp1)

För att få tävla i Sverige krävs enligt regelverket en Comp1-behörighet.
Det finns även några internationella tävlingar, som bedöms tillräckligt "snälla" för en Comp1-pilot. TK uppdaterar årligen dessa Comp1-sanktionerade tävlingar och presentarar dom i tävlingskalandern.

Comp1-utbildildningen består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Utbildningen sker genom någon av klubbarnas tävlingstränare, som är erfarna tävlingspiloter. De flesta tävlingstränare väljer att ha kursen vid två olika tillfällen.

Den teoretiska delen innehåller hur en tävling går till och egentligen allt möjligt annat runt en tävling, i form av tips från tävlingstränaren.

 • Varför tävla ?
 • Hur går det till
 • En tävlingsdag
 • Att komma igång
 • Utrustning
 • Säkerhet & Risker
 • Stresshantering
 • Att flyga effektivt
 • Taktik
 • Träning

Den andra delen innehåller GPS-hantering, både teoretiskt och praktiskt. De delar som är med är GPS på marken, GPS i luften, GPS på datorn samt praktiska inställningar av GPS:en. Den praktiska delen av GPS hanteringen ser lite olika ut. Vissa tävlingstränare gör det i luften, medan andra gör genomgången på marken i en simulerad tävlingsform.

De tävlingstränare som du har i din klubb är godkända av SSFF och har behörighet "Tävlingstränare" på sin licensbricka.
Tävlingstränaren har en mycket god erfarenhet av tävlande och utbildningen blir ofta en dialog mellan deltagare och tränare.

Innehållet i kursen ger deltagaren en god förberedelse för tävling och kursen har stort fokus på säkerhet.

Efter genomgången kurs och godkänt utbildningsbevis får du flyga tävlingar som enligt TK är Comp1-klassade, dessa hittar du i tävlingskalendern.

Competition 2 (Comp2)

För att få tävla internationellt och i andra tävlingar än dem av Skärmflygförbundet sanktionerade Comp1-tävlingarna, krävs det att du har en Comp2-behörighet. Denna behörighet får du genom tävlingserfarenhet på Comp1-nivå.

Förutom att ha Pilot 2-licens och Comp1-behörighet krävs enligt regelverket:

 • Genomgått godkänd säkerhetskurs med godkänt resultat där även spiral ingått.
 • Piloten skall ha genomfört minst 5 distansflyg överstigande 20 km vardera enligt loggbok.
 • Deltagit och erhållit poäng i minst 3 tävlingsheat i nationella eller internationella tävlingar klassade som Comp1-tävlingar av Skärmflygförbundet.
 • Min 80 timmar total flygtid enligt loggbok

Pilot som har mindre än 400 timmar total flygtid enligt loggbok får ej flyga i tävlingsheat med oklassad skärm (så kallade open-class). Eventuella lokala regler som eventuellt inskränker specifika behörigheter måste respekteras.

För att erhålla Comp2-behörighet ska signerat utbildningsbevis skickas in till SSFF kansli tillsammans med bilagor som styrker punkterna ovan.

En bild

Taskboard vid PWC Super Final i Mexico 2022

Publicerad: 2022-12-27

Senast uppdaterad: 2023-04-11

Författare: Bengt Pettersson

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 1103
701 11 Örebro

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se