Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

E.O. Rosenbergs minnesfond

Flygintresserade kan nu ansöka om stöd för grundutbildning och vidareutbildning inom segel- och motorflyg.

Bakgrund

Eve Rosenberg från Österlen i Skåne var mycket engagerad i försvarsfrågor, dels som anställd vid regementet i Ystad dels som aktiv i Hemvärnet. Redan i unga år blev han intresserad av flyg, och han sågs ofta vid den flygskola som under 1930-talet verkade vid Hammars Backar öster om Ystad. Flygintresset ledde till att han vid sin bortgång 2013 testamenterade sin kvarlåtenskap till en stiftelse, E.O. Rosenbergs Minnesfond, ur vilken "unga människor som visat intresse och fallenhet för aviatik" kan söka stöd.

Syfte och ändamål

Eve Rosenbergs önskan var att ungdomar skulle ges möjlighet att täcka delar av kostnaden för sin utbildning. Det är förknippat med förpliktelser såsom genuint och långsiktigt intresse för flygning, oförvitlighet, gott kamratskap samt medlemskap och engagemang i en flygklubb. Stödet är tillgängligt för såväl segel- som motorflyg, och täcker både grundutbildning och vidareutbildning.

Ansökan

Stiftelsen är öppen för ansökningarna för 2023, och all korrespondens sker digitalt. Kriterierna framgår nedan och finns dessutom tillgängliga på KSAK's och Svenska Segelflygförbundets respektive webbplatser.

Kriterier för stipendiet

Stipendiet kan sökas för såväl grundutbildning som vidareutbildning inom segel- och motorflyg. Stiftelsens styrelse beslutar om stipendiater enligt Eve Rosenbergs intentioner. I ansökan skall framgå:

  • Fullständigt namn samt personnummer
  • Bostadsadress och mantalsskrivningsort
  • Avsedd utbildning
  • Klubbanslutning
  • 2 referenter som kan styrka sökandes oförvitlighet och lämplighet
  • Sökandes egna tankar och ambitioner med flygandet

Ansökningsprocess

Ansökan lämnas via e-post till e.o.rosenbergs@telia.com och för innevarande år önskar vi ansökan senast 31 oktober 2023. Styrelsen avser utse stipendiater före årsskiftet.

Kriterier för utbetalning

  • Uppvisat bevis på fullföljd godkänd utbildning
  • Redovisad och verifierad kostnad
  • Bidrag kan beviljas upp till 30 000 SEK
  • Utbetalning sker via banköverföring

Styrelsen E.O. Rosenbergs Minnesfond


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se