Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Segelflygets jul- och nyårsbrev 2022

Ålleberg håller julstängt och öppnar åter den 9 januari – Vi önskar alla en mycket god jul och ett gott nytt år! Läs vidare för lite information om det gångna och kommande året till alla klubbar med segelflygverksamhet.

Statistik och flygsäkerhet 2022

Statistiken från säsongen 2022 visade återigen ett minskat flygtidsuttag, där den totala flygtiden slutade på ca 15 000 flygtimmar. Även skolverksamheten minskade i både antal utbildade C-diplom och nya certifikat. Så dags att få alla våra medlemmar att flyga lite mer, kanske redan nästa år?

Under 2022 hade Segelflyget två haverier – ett haveri med motorseglare under landning, som var ett totalhaveri med en pilot som fick allvarliga skador, samt ett utelandningshaveri med en ASK-21 under skolning. Vidare har 36 störningsrapporter inkommit under året.

Vill du få mer information om verksamhetsåret 2022 kan du redan ta del av det under webbinariet den 9 januari, läs mer och anmäl dig på sidan för Webbinarier 2022-23!

Ny hemsida

Segelflygets hemsida flyttas i mellandagarna från IdrottOnline till Sitevision. Under en period kommer den nya hemsidan förändras och uppdateras till och från, vi ber om överseende med detta.

Information om tävlingar och kurser för 2023 kommer inom kort, likaså tillgörande anmälningsformulär. Alla webbinarier för vintern 2023 samt anmälningsformulär till dessa är dock upplagt och kan användas redan nu!

C-diplomansökningar

De klubbar som ännu inte rapporterat C-diplom bör göra det snarast, särskilt för de som är under 25 år som får ett bidrag på 1500 kr att använda till sin certifikatutbildning. Ansökan skickas till info@segelflyget.se. Glöm inte att eleverna även skall ha ett C-diplommärke. Dessa beställer klubben från Ålleberg.

Medlemsavgifter för 2023

Avgifterna för 2023 är beslutade, se sidan för avgifter för dessa och andra avgifter listas.

Webbinarer i vinter

Vi fortsätter med olika webbinarer även denna vinter. Följande presentationer är inplanerade för 2023:

 • Året 2022 – Statistik, flygsäkerhet m.m.
 • Startmetoder igår och idag
 • Hur man använder FLARM, transponder och radio i praktiken, samt en titt på ADS-B/L
 • Beskrivning av Svedanors kurser i AVA och IMC samt vad man får lära sig
 • Vågprognoser inför våglägren
 • Genomgång av RST inför våren
 • "Season opener"

Varje webbinar startar kl. 19.00. Se datum och anmäl dig på sidan för Webbinarier 2022-23!

Segelflygets kurser 2023

Nästa år planerar vi för en lärarkurs under våren och vi hoppas att det blir tillräckligt elevunderlag för att kunna genomföra kursen. Det är många klubbar som behöver fler aktiva lärare så utbildning av kontinuerligt nya lärare är viktigt.

Under 2023 kommer följande centrala lärar- och tekniska kurser att genomföras på Ålleberg:

 • SEL del 1
 • AVA-SEL
 • SEL del 2
 • SEL för TMG-behörighet
 • POM
 • Motor TMG/SLG
 • AVA grund/fortsättning/repetition *
 • IMC *

* Svedanorkurserna i AVA och IMC som kommer att erbjudas på Ålleberg 2023 har två alternativa veckor och genomförs enligt det alternativ som får flest intresserade elever.

Se datum och anmäl dig på sidan för flygkurser! Vi kommer även senare lägga ut info om bogserförarkurs, lärar- och kontrollantseminarier.

Teknikerutbildning och part-66L

Vi har ännu inte klart för examinering av nya kompletta segelflygtekniker (66L), utan avvaktar besked från Transportstyrelsen. Vi hoppas det ska kunna bli aktuellt i slutet av 2023.

Sanktion av segelflygtävlingar

De klubbar som vill arrangera tävlingar under 2023 skall ansöka om sanktion för detta. Ansökan skall vara Segelflyget till handa senast vid årsskiftet. Ansökan skall innehålla minst följande uppgifter:

 • Arrangerande klubb
 • Typ av tävling
 • Plats för tävlingen
 • Datum för tävlingen
 • Tillämpade regler
 • Säkerhetsregler (lokala föreskrifter)
 • Namn på tävlingsledare och flygsäkerhetsansvarig
 • Namn på PR/informationsansvarig
 • Namn på Webbansvarig

Om inte alla uppgifter finns framme då så räcker det med namn på tävlingsledaren och de 4 första uppgifterna. Resterande skall insändas senast 2023-03-31. För DM är anmälningstiden den 1 april och resterande uppgifter senast en månad före tävlingen. Ansökan via e-post till info@segelflyget.se.

Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline

För 2023 anmäler klubbarna sina huvudmedlemmar via licensmodulen i IdrottOnline som tidigare år. Nytt för 2023 är att betalning av medlemsfakturan ska vara betald senast den 31 maj för att få rösträtt på förbundsmötet (från stämman 2022). Detta betyder att klubbarna har mer tid på sig att få koll på vilka medlemmar som kommer att vara aktiva huvudmedlemmar under året. Vi vill att klubbarna ska anmäla sina medlemmar senast den 1 april för att Segelflyget ska kunna hantera medlemsfakturan som ska vara betald senast 31 maj.

CAO

Vi vill påminna om att alla flygplansägare som har avtal med Segelflygets CAO måste betala en årsavgift. Denna avgift faktureras oavsett om en årlig granskning genomförs eller inte. Önskar man inte vara med så måste SSF CAO informeras genom att avtal sägs upp. Även vid försäljning kan det vara intressant att få information om ändrat ägarförhållande genom att avtalet sägs upp. Nya ägaren får därefter teckna eget avtal om så önskas.

Teori och teoriexamen

I början av 2023 kommer Segelflyget få en digital teoriplattform med segelflygteoriboken samt instuderingsfrågor. Alla segelflygelever kommer att obligatoriskt använda denna plattform och när det sedan är dags för teoretisk examinering så görs det i samma system, den tidigare examineringsplattformen med provvakt m.m. Vi kommer även att trycka en uppdaterad teoribok för de elever som önskar ha en bok. Mer info kommer i början av nästa år.

Segelflygets dag

Segelflygets dag 2023 är planerad till lördagen 19 augusti.

Klubbkonsulent

Thomas Larsson kommer att arbeta åt Segelflyget som klubbkonsulent. Uppgiften som klubbkonsulent kommer att vara support till klubbarna i olika aktiviteter, arbeta med främjande insatser för ökat flygtidsuttag och rekrytering.

Thomas kommer inleda sitt uppdrag med att kontakta alla klubbar med en enkät för att få en bild vilka frågor som klubbarna tycker är viktig inom detta område. Kontakta gärna Thomas, kontaktuppgifter finner ni på sidan för konfaktuppgifter.

Vi önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT SEGELFLYGÅR!


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se