Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Avgifter 2023

Aktiv senior (född 2004 eller tidigare) gäller till 2024-02-29

100 kr


Aktiv junior upp till 18 år
(född 2005 och senare) gäller till 2024-02-29

0 kr


Vad får du för medlemsavgiften?

 • Försäkring, olycksfall och ansvar
 • Behörig att söka bidrag för arrangemang
 • Gemenskap och trygghet
 • Medlemsregister mm
 • Kanslitillgång med medlemsfrågor, licens, tävling och ekonomi
 • Medlemstidningen Modellflygnytt ingår inte längre i medlemsavgiften.

Anslutna klubbars medlemsavgift för verksamhetsåret 2023 är enligt följande.

Manual för registrering Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundavgift som är enskild klubbavgift, sätts av klubben separat


Per aktiv senior (födda 2004 eller tidigare) gäller till 2024-02-29

100 kr

Per aktiv junior upp till 18 år
(födda 2005 och senare) gäller till 2024-02-29

0 kr

Per förening

450 kr

Önskas medlemskortet som plastkort kostar det 100 kr extra per kort.

Kortbeställning görs i separat modul.

Tävlingslicenser 2023

Ett förtydligande är att om en klubb arrangerar en klubbtävling eller mindre lokal tävling i instegsklasser (Ej VM-klass) där tävlingen inte är sanktionerad så behövs inte RC-licens. Beakta dock för att försäkringar ska gälla så måste piloterna vara anslutna till SMFF.

Grundlicens (Seniorer Friflyg, Linflyg och RC-flyg)
100 kr/år (går till Elit som fördelar dessa pengar som de vill)

Till grundlicens tillkommer

Startavgift Friflyg
100 kr/klass för seniorer VM klass och 0 kr/klass för juniorer.

Startavgift småklasser Friflyg
40 kr/klass för seniorer och juniorer 0 kr/klass

Startavgifter Linflyg
60 kr/tävling för seniorer och 30 kr/tävling för juniorer

Tävlingslicens RC-flyg
300 kr/år (går till den RC-gren som man tävlar i)

Endags tävlingslicens För RC flyg
Endagars licens kan tecknas av medlemmar i SMFF till en kostnad av 150 kr/tillfälle vid max två tillfällen. SMFF-avgift är en förutsättning.

Icke medlemmar som önskar prova på att tävla kan teckna en tävlingslicens för 250 kr/tillfälle vid max två tillfällen. Den gäller för medlemskap i MFK Direkt resten av året. Vid vidare tävling löses tävlingslicens som för medlem. Enligt försäkringsvillkoren kan endast medlemmar i förbundet tävla.

 • F3A Konstflyg
 • F3B Segel
 • F3C/F3N Helikopter
 • F3D/Q 500/F3R/F3T Pylon
 • F3J/F5J Segel
 • F3K Segel
 • F3U Drone racing
 • F4C/F4H Skala
 • Aircombat
 • IMAC

För båda gäller att hela erlagda avgifter under ett år tillgodoräknas vid lösen av ordinarie tävlingslicens och medlemskap med tillhörande tävlingslicens för icke medlemmar.

Avgiften erlägges till förbundets Swish-konto: 1231905199

Detta administreras av verksamhetsområdet Elit.

FAI-licensen betalas direkt till Flygsportförbundet av den tävlande.(endast digitalt inget plastkort). För de som skall tävla internationellt (utanför Sverige).

Från och med 2023 kommer förbundet att i januari månad fakturera föreningens medlemsavgift och i oktober kommer det att faktureras antaletet SMFF-avgifter.

Registrera alla medlemmar som ni önskar ska vara med i förbundet så snart som möjligt efter klubbens regler. Registrering av medlemmar i IdrottOnline är bindande för klubben.

Vi besvarar frågor om detta på adressen medlemsfragor@modellflygforbund.se