Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Avgifter 2023 och 2024

2023 Aktiv senior (född 2004 eller tidigare) gäller till 2024-02-29

2024 Aktiv senior (född 2005 eller tidigare) gäller till 2025-02-28

100 kr


2023 Aktiv junior upp till 18 år (född 2005 och senare) gäller till 2024-02-29

2024 Aktiv junior upp till 18 år (född 2006 och senare) gäller till 2025-02-28

0 kr


Vad får du för medlemsavgiften?

 • Försäkring, olycksfall och ansvar
 • Behörig att söka bidrag för arrangemang
 • Gemenskap och trygghet
 • Medlemsregister mm
 • Kanslitillgång med medlemsfrågor, licens, tävling och ekonomi
 • Medlemstidningen Modellflygnytt ingår inte längre i medlemsavgiften.

Anslutna klubbars medlemsavgift för verksamhetsåret 2023 är enligt följande.

Manual för registrering Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundavgift som är enskild klubbavgift, sätts av klubben separat


Per aktiv senior (födda 2004 eller tidigare) gäller till 2024-02-29

100 kr

Per aktiv junior upp till 18 år
(födda 2005 och senare) gäller till 2024-02-29

0 kr

Per förening

450 kr

Önskas medlemskortet som plastkort kostar det 100 kr extra per kort.

Kortbeställning görs i separat modul.

Tävlingslicenser 2023 och 2024

Ett förtydligande är att om en klubb arrangerar en klubbtävling eller mindre lokal tävling i instegsklasser (Ej VM-klass) där tävlingen inte är sanktionerad så behövs inte RC-licens.
Beakta dock för att försäkringar ska gälla så måste piloterna vara anslutna till SMFF.

Grundlicens (Seniorer Friflyg, Linflyg och RC-flyg)
100 kr/år (går till Elit som fördelar dessa pengar som de vill)

Till grundlicens tillkommer

Startavgift Friflyg
100 kr/klass för seniorer VM klass och 0 kr/klass för juniorer.

Startavgift småklasser Friflyg
40 kr/klass för seniorer och juniorer 0 kr/klass

Startavgifter Linflyg
60 kr/tävling för seniorer och 30 kr/tävling för juniorer

Tävlingslicens RC-flyg
300 kr/år (går till den RC-gren som man tävlar i)

 • F3A Konstflyg
 • F3B Segel
 • F3C/F3N Helikopter
 • F3D/Q 500/F3R/F3T Pylon
 • F3J/F5J Segel
 • F3K Segel
 • F3U Drone racing
 • F4C/F4H Skala
 • Aircombat
 • IMAC

Avgift Tävlingslicens
Avgiften för Tävlingslicensen beställs och betalas av föreningen men kan också beställas av den enskilde via Cardskipper..

Endags tävlingslicens för RC flyg

Endagars licens kan tecknas av medlemmar i SMFF till en kostnad av 150 kr/tillfälle vid max två tillfällen. SMFF-avgift är en förutsättning.

Icke medlemmar som önskar prova på att tävla kan teckna en tävlingslicens för 250 kr/tillfälle vid max två tillfällen. Den gäller för medlemskap i MFK Direkt resten av året. Vid vidare tävling löses tävlingslicens som för medlem. Enligt försäkringsvillkoren kan endast medlemmar i förbundet tävla.

 • F3A Konstflyg
 • F3B Segel
 • F3C/F3N Helikopter
 • F3D/Q 500/F3R/F3T Pylon
 • F3J/F5J Segel
 • F3K Segel
 • F3U Drone racing
 • F4C/F4H Skala
 • Aircombat
 • IMAC

För båda gäller att hela erlagda avgifter under ett år tillgodoräknas vid lösen av ordinarie tävlingslicens och medlemskap med tillhörande tävlingslicens för icke medlemmar.

Avgift för endags tävlingslicens
Avgiften för endagslicensen erlägges till förbundets Swish-konto: 1231905199

Endagslicenser administreras av verksamhetsområdet Elit.

FAI licens för modellflygare

FAI-licensen betalas direkt till Flygsportförbundet av den tävlande.(endast digitalt inget plastkort). För de som skall tävla internationellt (utanför Sverige).

SMFF:s fakturering av avgifter och licenser

Från och med 2023 kommer förbundet att i januari månad fakturera föreningens medlemsavgift och i oktober kommer det att faktureras antalet SMFF-avgifter.

Registrera alla medlemmar som ni önskar ska vara med i förbundet så snart som möjligt efter klubbens regler. Registrering av medlemmar i IdrottOnline är bindande för klubben.

Vi besvarar frågor om detta på adressen medlemsfragor@modellflygforbund.se