Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Intervju med SMFF’s nya ordförande.

Faktaruta
Namn: Stefan Revestam
Ålder: 58 år
Bor: Sollentuna
Familj: Två barn
Yrke: Analytiker

 • Stefan, grattis till rollen som ny ordförande för Sveriges Modellflygförbund, vad var det som fick dig att anta denna för modellflyget i Sverige så viktiga roll?
  Jag har ju tidigare varit ansvarig i styrelsen för VO-Bredd och fick förfrågan från valberedningen om att ta över efter Anders Jonsson som efter 6 år som ordförande valt att
  lämna över ”stafettpinnen” och jag fick sedan detta förtroende av årsmötet.

 • Vad är din bakgrund inom modellflyget?
  Jag började med modellflyg under en period med tillgång till mer fritid under 2010. Jag började då med radiostyrt motorflyg och en Easy Star och eftersom jag var ”självlärd” gick det åt många modeller. Jag har senare fastnat för segelflyg där jag fått mycket hjälp inom termikflygning och F5J (termikflyg med elmotorstart) har blivit min favoritgren.

 • Vad vill du uppnå med ditt ordförandeskap inom ett kortsiktigt perspektiv (1år)?
  Initialt vill jag fortsätta och föra vidare det arbete och struktur som Anders Jonsson har drivit tidigare och jag har inga drastiska målbilder till förändring.

 • Vad anser du vara viktigt för SMFF kortsiktigt?
  Min målsättning är att vi skall underlätta för anslutna klubbar i deras administration, och få klubbarbetet att flyta smidigt. Jag hoppas mycket på den nya licensmodulen och att den skall göra klubbarnas administrativa arbete lättare och enklare på samma sätt som med Cardskipper där det har blivit enklare att lösa tävlingslicenser för medlemmarna själva. Många klubbar har idag svårt att rekrytera styrelsemedlemmar och med enklare administrationsverktyg blir det förhoppningsvis också lättare att få medlemmar att hjälpa till med styrelsearbetet. Jag tycker också att det är viktigt att vi förbättrar vår kommunikation med klubbarna och att SMFF och vårt arbete blir mer ”synligt” ute i klubbarna.

 • Vad anser du vara viktigt för SMFF i ett mer långsiktigt perspektiv?
  Att vi har tätare kontakt med klubbarna och deras medlemmar. Att vi kan skapa mervärden i form av utbildningsverksamhet som vi påbörjat och har varit uppskattat. Att vi kan deltaga/supporta större evenemang som klubbar arrangerar. Att vi har ett fungerande Forum som bidrar till utvecklande diskussioner, tekniska lösningar och kunskapsbank till klubbar och deras medlemmar Att SMFF skall vara det självklara valet både kortsiktigt och långsiktigt.

 • Hur ser du rent allmänt på modellflygets framtid?
  Jag ser ljust på modellflygets framtid även om vi ständigt ställs inför nya utmaningar som nya lagar, ökad byråkrati, svårigheter att hitta lämpliga modellflygfält, mm. Vi kommer säkerligen att ställas inför förändringar som påverkar oss, men förändringar kan också utveckla oss och vår hobby Vår hobby har en otrolig spännvidd, inomhusflyg till utomhusflyg, nöjesflyg och tävlingsflyg, bredd och elit, små lätta modeller till stora modeller och så många olika klasser och tävlingsformer. Tyvärr har många klubbar svårigheter med minskade antal medlemmar och det är en utmaning att vända denna trend. Hur vi kan hjälpa klubbarna att få in nya medlemmar är inte lätt att svara på, men jag tror på en utvecklad breddverksamhet och utbildningsverksamhet samt skolflyg och projektaktiviteter ute i klubbarna. Det är också viktigt att klubbarna delar med sig om vad som fungerar och inte fungerar så att vi tillsammans kan utveckla vår hobby.

 • Avslutningsvis Stefan vilken ”knapp” skall man trycka på för att få ut det bästa av dig?
  Jag är inte en ”påpiskare” utan mer av en organisatör och jag tycker att samarbete är en av mina styrkor. Jag uppskattar ärliga och uppriktiga diskussioner och då kan man få ut ganska mycket av mig.

  Intervju genomförd av Jonny Gullberg och Pär Nilsson, ledamöter i SMFF styrelse.

Publicerad: 2024-06-27

Senast uppdaterad: 2024-06-27

Författare: Jonny Gullberg