Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Förbundsmötet 2023

Förbundsmötet hölls i år digitalt

Kort sammanfattning

Alla avgifter är oförändrade till SMFF för 2024.

Styrelsen
Ordförande Anders Jonsson till 2024 RFK Viggen Borlänge
Vice ordförande Per Vässmar nyval Eskilstuna Flygklubb
Kassör Lennart Andersson till 2024 Aeroklubben Modell i Göteborg
Sekreterare Anna Grönvall omval Södra Dalarnas Radioklubb
VO chef Bredd Stefan Revestam omval MFK Team Toronado
VO chef Elit Conny Ulvestaf nyval MFK Team Toronado

Kommunikatör Micael Petrik adjungerad Eskilstuna Flygklubb

Verksamhetsområde Bredd
VO chef Stefan Revestam omval MFK Team Toronado
Vice VO chef Bengt Staffas till 2024 RFK Fenix Rättvik
Ledamot Christian Grenryd omval Eskilstuna Flygklubb
Ledamot Stefan Wickelgren till 2024 Gråbo MFK
Ledamot Pär Nilsson nyval Södertälje MFK

Verksamhetsområde Elit

VO chef Conny Ulvestaf nyval MFK Team Toronad
Vice VO chef Stefan Hertz fyllnadsval Brännebrona Flygklubb
Ledamot Robert Hellgren omval Norbergs Flygklubb
Ledamot Bengt-Olof Samuelsson omval Västerås Flygklubb modellflyg
Ledamot Otto Svensson nyval Föreningen Hökaklubben Halmstad

Revisorer

Revisorer Anders Eriksson till 2024 MFK Direkt
Revisor Sten-Åke Aspenby omval MFK Direkt

Suppleant Ingmar Svensson till 2024 Stranda MFK
Suppleant Björn Hammarskjöld omval Norra Upplands Flygklubb

Valberedning

Lennart Clarstedt Eskilstuna Flygklubb
Stefan Wickelgren Gråbo MFK
Lasse Lundell Sala Radioflygklubb Mosquitos


Text

Publicerad: 2023-03-27

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Författare: Lars Ekstedt