Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Nytt beslut från Transportstyrelsen

Här kommer äntligen beslutet från Transportstyrelsen gällande godkända modellflygfält

 

Beslut om förändrat godkännande för modellflygklubb (modellflygförening)

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen beviljar er ansökan om förändrat godkännande för modellflygklubb (modellflygförening). Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll, verksamhet och flygning med obemannade luftfartygssystem, som bedrivs inom modellflygklubben (modellflygföreningen), kan i stället för Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) samt Artikel 16 i Kommissionens genomförandeförordning EU 2019/947 följa organisationens godkända stadgar och säkerhetsregler. Godkända stadgar och säkerhetsregler utgörs av ”Säkerhetsregler för modellflyg utomhus, version 1.4.2, 10 december 2020”, samt enskilda lokala fältregler. De modellflygfält som omfattas av detta beslut framgår av bilagan.

RCFF/SMFF ska ansöka om förändrat godkännande om ändringar görs i säkerhetsregler, lokala fältregler, eller i villkoren för respektive modellflygfält. Det samma gäller om något modellflygfält upphör.

Detta beslut ersätter tidigare beslut i ärende TSL2021-6383, tagit den 11 mars 2022.

Hela beslutet från Transportstyrelsen Pdf, 342.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagan över alla modellflygfält Pdf, 693.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-03-20

Senast uppdaterad: 2023-03-20

Författare: Lars Ekstedt