Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet
Hängglidare I luften

Ansök om lägerbidrag 2023

SHF inbjuder alla klubbar att söka om bidrag för att arrangera flygläger 2023

Syftet med bidraget är att utveckla sporten, få fler att vilja flyga och fortsätta flyga. Det finns några villkor för att erhålla bidrag.

Villkor

  • Ni kan ansöka om max 1200 kronor per utlyst dag av flygläger i Sverige, och 6000 kronor per klubb dvs. max 5 dagar under perioden april t.o.m. september 2023.
  • Ansök om bidrag skriftligen med en beskrivning enligt syftet i den inledande meningen och i linje beskrivningarna nedan. Skicka ansökan till styrelsen senast 3 veckor före det planerade lägret (maila till styrelsen@hangflyg.org).
  • En inbjudan ska publiceras på SHFs hemsida minst 3 veckor innan lägret, gärna på andra ställen också t.ex. Hängflyggruppen på facebook. Inbjudan ska återspegla ansökan (styrelsen hjälper gärna till med publicering på hemsidan, men ni får författa den själva).
  • Pengarna betalas ut först när lägret har genomförts och en skriftlig rapport om lägret har skickats till, och godkänts av styrelsen. Rapporten ska också återspegla ansökan och syftet. Dvs. det ska framgå att de aktiviteter som angavs i ansökan har genomförts och med vilket resultat.
  • Rapporten bör skickas till styrelsen senast 4 veckor efter att lägret avslutats men absolut senast 1 november 2023, annars uteblir bidraget.

Styrelsen ger ett preliminärt svar om bidrag senast 1 vecka efter att ansökan har kommit in.

Beskrivning av flygläger

Planera lägret väl så att det passar för nya så väl som erfarna flygare. För att få ut mer av flyglägren önskar styrelsen att planering görs även för dagar med dåligt väder.

En lämplig delaktivitet är skolning av elever, både grundutbildning och vidareutbildning. Tänk på att fråga instruktören om hjälp önskas. Kanske kan du ta tillfället i akt och påbörja din egen instruktörskarriär också, med god vägledning kan du aldrig börja för tidigt och vi behöver fler instruktörer.

Piloter behöver också utvecklas för att det ska vara roligt att fortsätta. Det kan då handla om teoretisk genomgång av kurvteknik, meterologi och taktik för att flyga långt, tävlingsregler, programera banor och ladda in luftrum i instrumenten, säkerhet vid små utelandningar osv. Förhoppningsvis kan det få fler att våga sig ut på sträckflygning, det är väl ändå drömmen? Kombinera gärna teori med praktiska övningar t.ex. genom planerad sträckflygning och organiserad upphämtning. Eller varför inte en enkel tävling? Det är de lokala klubbarna som bestämmer hur ni vill använda pengarna och organisera själva lägret, så länge villkoren uppfylls. Avsikten är att pengarna ska användas för att täcka kostnader kopplade till flyglägret, inte subventionera elevskolning, boende eller resor. Eventuellt överskott tillfaller klubben och kan t.ex. användas för investeringar i utrustning. Styrelsens krav är i vilket fall att alla hängflygare ska känna sig varmt välkomna och finna mening i att besöka lägret.

Orsaken till att flygläger ska utlysas senast 3 veckor i förväg är att deltagarna ska kunna planera ledighet och resor. Samordna gärna med övriga klubbar så att ni, om möjligt, kan undvika att hålla flygläger samtidigt. För att lyckas med detta måste vi hjälpas åt. Det är också förutsättning för att vi alla ska trivas och utvecklas tillsammans.

Publicerad: 2023-04-25

Senast uppdaterad: 2023-04-25

Författare: Per Andersson

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org