Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Återstartsstödet rekrytering

 • Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av specialidrottsförbundens (SF) verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.
  Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. I första hand skall stödet gynna barn- & ungdomsverksamheten.
 • Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar och förbund för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

Glöm inte bort

 • Barn och ungdom 7-25 år
 • Bara 11 % kvinnor
 • Personer med utomeuropeisk härkomst
 • Paraflygsportare (intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Rekryteringsstödet

 • Allt som innebär rekrytering är möjligt att söka bidrag för. Men glöm inte bort att ni skall göra rekrytering så att vi ser att ni tänkt på minst en av punkterna …
 • Föreningen måste vara medlem i Svenska Flygsportförbundet och antingen ha postgiro/bankgiro.
 • Fram till sista mars är medlen reserverade till er som deltagit i konferensen har inte ni ansökt så att det finns kvar medel öppnas det upp för alla. Gäller även tilldelade medel, de skall vara ansökta om senast sista mars!
 • Aktiviteten skall redovisas senast 15 november 2023 med en återrapport i idrottsmedel..
En bild

Ansökan

 • Görs i idrottsmedel i idrottonline.
 • De som kan göra ansökan är föreningens ordförande, kassör eller idrottsmedel ansvarig (under förutsättning att rollerna är tilldelade rätt personer i ert medlemsregister i idrottonline).

Ansökningsformuläret

 • Skriv in föreningens projektnamn
 • Fyll i beloppet ni ansöker om, har ni tilldelats medel fyll i det belopp ni tilldelas, för övriga gäller max 10 000 kr
 • Skapa en fil i word eller en pdf-fil där ni beskriver vad ni skall göra runt rekrytering och inkludera en ekonomiskplan, ladda upp den i ansökan.
 • Välj som blandförening Flygsport för övriga välj den flygsportgren det gäller.

Återrapport

 • Hittas i idrottsmedelapplikationen på idrottonline. Kan fyllas i av föreningens ordförande, kassör eller idrottsmedel ansvarig.
 • Återrapporten skall vara inlämnad senast 15 november 2023.
 • När er ansökan är godkänd får ni halva projektbidraget, den andra halvan fås när återrapporten är inlämnad och godkänd. Har ni inte utfört vad ni sökt om kan ni bli återbetalnings skyldiga.

Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2022-10-06

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer