Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Återstartsstödet Mun-mot-mun

Nu kan ni söka projekt där ni använder mun mot mun-metoden om 5 000 kr i idrottsmedel i IdrottOnLine. En förening kan söka detta medel en gång. Det skall senast genomföras 2023.

Metoden innebär:

 • Ni ringer de som var aktiva något eller flera av åren 2019 och 2020 men inte var aktiva under 2021. I samtalet talar ni om att de saknas och att föreningen gärna ser att de kommer tillbaka. Välkomna dem även om de inte vill ta upp sitt cert utan bara vill vara med i den sociala verksamheten. Om de inte uppfyller kraven för cert så diskutera hur föreningen kan hjälpa dem tillbaka. När du ringer skall klubben även ha en social klubbaktivitet planerad som ni bjuder in dem att delta i.
 • Bidraget ges i första hand till de deltagande föreningarna i inspirationskonferensen 5-6 februari. Alla får 5 000 kr.
 • Givetvis kan kontakten med de som inte varit aktiva 2021 ske via e-post och andra medier. Men ni lovar i detta projekt att även ringa dem alternativt fysiskt träffa dem för att bjuda in dem till föreningsträffen.
 • Vi förutsätter att ni försöker nå minst 10 tidigare aktiva medlemmar och minst fem av dem dyker upp på er sociala föreningsträff.

Det är också ok att återrekrytera medlemmar som försvunnit före 2019.

En bild

Ansökan

 • Görs i idrottsmedel i idrottonline.
 • De som kan göra ansökan är föreningens ordförande, kassör, eller idrottsmedel ansvarig (under förutsättning att rollerna är tilldelade rätt personer i ert medlemsregister i idrottonline).

Totalt fördelas minst 500 000 kr till detta i skrivande stund har vi beviljat projekt för 320 000 kr. Ansök medan det ännu finns medel!

 • Förbered er innan ansökan. Med att bestämma när er föreningsträff skall vara.
  Kontrollera i era medlemsregister och räkna ut hur många personer ni skall försöka kontakta.
 • Fyll i beloppet 5000 kr
 • Välj som blandförening Flygsport för övriga välj den flygsportgren det gäller.

Återrapport

 • Hittas i idrottsmedel applikationen på idrottonline. Kan fyllas i av föreningens ordförande, kassör eller idrottsmedel ansvarig.
 • Återrapporten skall vara inlämnad senast 1 augusti 2022.
 • När er ansökan är godkänd får ni halva projektbidraget, den andra halvan fås när återrapporten är inlämnad och godkänd.


Har ni inte utfört vad ni sökt om kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp